شروع فروش در اینترنت

ایجاد اطمینان در مشتریان در فروشهای اینترنتی

می خواهیم در مورد اعتماد و ایجاد اعتماد صحبت کنیم. امروزه مشتریان حاضرند یک جنس نا مرغوب را از یک فروشنده دارای روابط عالی خریداری کنند. و از آن جا که روز به روز تمایز بین محصولات کمتر می شود روابط می تواند به عنوان منبع اصلی برای ایجاد یک مزیت رقابتی مطرح می شود.
اعتماد چیست؟
اعتماد عامل کلیدی در برقراری ارتباط است. فروش مدرن بر پایه توانایی ایجاد اعتماد بنا شده است. پس اگر می خواهید در امور فروش موفق باشید نه تنها باید راه حل بفروشید بلکه باید به سوی ایجاد اعتماد حرکت کنید تا به عبارتی یک فروشنده قابل اعتماد باشید.

 

طراحی  وب سایت

گروه اونل

چگونه  در مشتری اعتماد ایجاد کنیم؟

 • دیگران را محور قرار دهید.
 • علاقه پر شوری را برای کمک به دیگران، برای دستیابی به اهدافشان ایجاد کنید و به طور خستگی نا پذیری در مورد دنیای مشتریان کنجکاوی کنید.
 •  بهترین کار را برای مشتریان انجام دهید.
 • در هر موقعیتی و بدون غرض، بهترین کار را برای مشتری انجام دهید حتی اگر این کار باعث شود کاری را نگیرید مشتری صداقت شما را از یاد نخواهد برد.
 •   گوش کنید.
 • زمانی که گوش می دهید متوجه می شوید چه موضوعاتی برای مشتری اهمیت دارد. باور کنید گوش کنندگان به سرعت محبوب می شوند.
 •  به عقاید دیگران اهمیت دهید.
 • اگر باعث شوید که مشتریان احساس خوشایند تری نسبت به خودشان پیدا کنند، بیشتر به شما اعتماد می کنند.
 • پس از فروش محو نشوید.
 • حتما بعد از یک فروش، تماس یا ملاقات حضوری با مشتری داشته باشید به خصوص اگر ایرادی در فروش اتفاق افتاده باشد.
 •   رو راست باشید.
 • کلامتان را همچو عهد و پیمان محکم کنید مثال: اگر می گویید ماه دیگر سفارش شما حاضر است حتما در همان تاریخ سفارش را تحویل دهید.
 •   مودب باشید.
 • ادب و نزاکت همچو یک ارزش افزوده باعث می شود شما محبوب شوید و افراد مشتاق به معامله با شما می کند
 •   قدر دان باشید.
 • پیام تشکر بفرستید پیام تشکر یک قدم فرا تر از تلفن است و حس بهتری دارد و نشان می دهد زمان صرف این کار کرده اید
 • فراموش نکنید مردم ابتدا شخصیت فرد را می خرند.

online-shopping-1920

پاسخ