پشتیبانی سایت

پشتیبانی وب سایت

 • ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری سایت به منظور حفظ کارائی و تداوم سرویس دهی آنها بوده که در قالب قراردادهای نگهداری و پشتیبانی و شامل موارد زیر میگردد
 • برپانگهداشتن سایت و رفع اشکالات بوجود آمده جهت بهره برداری مطلوب
 • ارائه آخرین ویرایشهای ساختار سایت و ابزارهای جدید (Modules) ارائه محتوای سایت که توسط تیم فنی طراحی و پیاده سازی میگردد و نصب و راه اندازی اتوماتیک این ابزارها برروی سایت کارفرما
 • انجام عملیات بروز رسانی در بخشهای گرافیکی سایت
 • بروز رسانی محتوی سایت مطابق با اطلاعات ارسالی توسط کارفرما
 • آموزش ، راهنمائی و هدایت کاربر مدیر سایت جهت بروزرسانی محتوا
 • بارگذاری(Upload) فایلهای با حجم بالا در سایت
 • طراحی وب سایت

 • پشتیبانی سایت
 • نگهداری سایت
 • افزایش بازدید سایت
 • بهبود سئو سایت

 

پاسخ